Algemen voorwaarden

Algemene leverings- en garantie voorwaarden Kidscartoys.be

Algemeen:

Onder “Kidscartoys.be” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan

Kidscartoys.be adres Kosterijstraat 23 2550 Kontich  tel.nr: (+32) (0)494/354766,Fax : +32 (0) 3 4584065, e-mailadres info@kidscartoys.be.

Kidscartoys is een afdeling van Lotel EBVBA Amsterdsamstraat 41 2000 Antwerpen

BTW : BE 0671541094

Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kidscartoys.be als leverancier van producten optreedt.

Overeenkomst:

De koopovereenkomst tussen Kidscartoys.be en afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de aankoopbon is geschreven en ondertekend. Kidscartoys.be behoudt zich het recht voor voorwerpen die niet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Kidscartoys.be behoudt zich het recht om opdrachten / bestellingen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

Prijzen:

Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief Belgische omzetbelasting, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen van Kidscartoys.be zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Levertijden:

Kidscartoys.be levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kidscartoys.be is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Kidscartoys.be zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze naar keuze van de afnemer. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Kidscartoys.be is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door Kidscartoys.be gedragen. Kidscartoys.be hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Verzending, Factuur en betalingsmethoden:

Bestellingen worden door ons zelf geleverd of kunnen op afspraak worden afgehaald. Kidscartoys.be bevestigt de bestelling per e-mail aan het door de afnemer opgegeven e-mail adres. Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en de verzendkosten worden apart vermeld.

BELANGRIJK: Indien de afnemer, om welke reden dan ook, wil afzien van de opdracht, dan dient deze binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Kidscartoys.be gaat er van uit dat, wanneer de afnemer niet binnen deze termijn heeft gereageerd, de opdracht bindend is.

Er zijn meerdere mogelijkheden van betaling: U kan vooruitbetalen en ook accepteren wij remboursbetalingen. Natuurlijk kunt u ook bij ons langskomen en contant betalen

Retourneren artikelen:

Indien het artikel niet aan de verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 5 dagen worden teruggestuurd. De consument heeft het recht van retour binnen 5 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.

Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour: Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt en dus ook bij maatwerk.

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd

Garantie en Reclamering:

Uiteraard neemt Kidscartoys.be elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Er kan uitsluitend aanspraak worden gedaan op fabrieksgarantie indien dit bij het product staat vermeld. De termijn staat dan bij het product vermeld. Aanvullend verleent Kidscartoys.be 7 dagen gebruiksgarantie op al haar producten, m.u.v. accu’s, batterijen en overige verbruik producten. Indien er sprake is van een gebrek, dat niet door ondeskundig gebruik is ontstaan, kan er aanspraak worden gedaan op deze garantie. Kidscartoys.be vervangt of repareert het product, dit na beoordeling door Kidscartoys.be na ontvangst van het door de afnemer geretourneerde product. Kidscartoys.be beoordeeld tevens of het geretourneerde product door ondeskundig gebruik is defect geraakt. Bij ondeskundig gebruik en / of reparaties, modificaties e.d. door derden zonder schriftelijke toestemming van Kidscartoys.be, vervalt de garantie.

De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Kidscartoys.be binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet overeenkomen met de beschrijving en documentatie op de website van Kidscartoys.be, zullen de betreffende producten, na ontvangst door Kidscartoys.be, worden vervangen door nieuwe producten uit het leveringsprogramma van Kidscartoys.be. Hiervoor maakt Kidscartoys.be gebruik van de regeling zoals hierboven vermeld onder “Retourneren artikelen”

Gegevensbeheer en privacy:

Kidscartoys.be stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking. Kidscartoys.be verzoekt u uw telefoonnummer bij uw e-mail in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Kidscartoys.be nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Geschillen:

Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Indien Opdrachtgever meent dat Kidscartoys.be op wat voor wijze dan ook tegen hem tekort geschoten is, dan dient Opdrachtgever zijn klacht binnen bekwame tijd aan Kidscartoys.be voor te leggen. Kidscartoys.be zal de klacht dan naar beste weten en kunnen onderzoeken en, zo zij de klacht gegrond acht, deze tot tevredenheid van Opdrachtgever oplossen.

Op deze Algemene Voorwaarden is Belgische recht van toepassing. Indien geschillen niet kunnen worden opgelost conform dit artikel, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Tot slot:

Kidscartoys.be doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Kidscar

Voor meer info kan u ons steeds contacteren
bottom